پنجشنبه 15 خرداد 1399  

اخبار

جلسه گردشگری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان

جلسه گردشگری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان با حضور رئیس این دانشکده برگزار شد.

1397/9/18 يكشنبه
جلسه گردشگری سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ